וידאו

שמעוני סחר בע"מ, נציגת מנופי Cormach איטליה, בישראל. תצוגת מבחן למנוף 230 טון, באיטליה, יולי 2011.

טלפון: 09-8621146, פקס: 09-8870825  רחוב האורג 3, אזה"ת הישן נתניה

ترجمة فوق الأخضر