דף ראשי יד שנייה

גלרייה

-010 -009 -008 -005 -003 -001 -000

מנופים יד שנייה

מנוף 325
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 456
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 235
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 4
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 4
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 235
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 456
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 325
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

חלקי חילוף

מנוף 4
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 235
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 456
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

מנוף 325
מנוף זה נמצא בארץ מזה 4 שנים. מצב חדש צבע כחול

דגם המנוף

E36000

יכולת הרמה בקצה הזרוע

250 ק"ג

אורך הזרוע

12 מטר

שנת ייצור

2001

מספר סידורי

00456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטים נוספים -

נרכש ע"י מושיק בשנת 2004 הועבר לכחלון יותר מאוחר ב2006 עוד טקסט

טלפון: 09-8621146, פקס: 09-8870825  רחוב האורג 3, אזה"ת הישן נתניה

ترجمة فوق الأخضر